Spotřební zboží

Efektivní logistika pro obchod

Mnohostranné požadavky spotřebního průmyslu jsou určovány sezónními výkyvy, mnohotvárností sortimentu i permanentním tlakem na náklady a výrobu. Díky dlouholetým zkušenostem a fundovaným odborným znalostem mají naši experti pro tyto nároky na nákup, skladování a distribuci vždy vhodné řešení.

Outsourcováním logistického řetězce zásobování mezi výrobci a obchodníky je možné zlepšit tok zboží a snížit náklady. Inteligentní a individuální propojení silniční, železniční, letecké a námořní dopravy s našimi logistickými řešeními umožňuje efektivní realizaci projektů.

Výkonové portfolio završují doplňkové služby, jakými jsou zpracování vrácených zásilek a etiketování zboží. S přepravními a logistickými řešeními od Gebrüder Weiss se Vaše výrobky dostanou na prodejní místa a ke koncovým zákazníkům efektivně a včas.