Hodnoty

Za co ručíme. Jak myslíme a jednáme.

Gebrüder Weiss se vyznačuje silnou firemní kulturou. Čtyři definované základní hodnoty pak tvoří sloupy, které i za hranicemi země podpírají strukturu koncernu GW, vzájemně vzájemně propojují zaměstnance společnosti. nezávislost (indepencence), trvale udržitelný rozvoj (sustainability), závazek (commitment), dokonalý servis (service excellence).

the orange way of Independence
Ohlížíme se za dlouhou historii coby nezávislý rodinný podnik, stojíme na solidních základech a trvale se dále rozvíjíme. Naše nezávislost nám umožňuje, abychom sami určovali směr a rychlost našeho rozvoje. Dlouholetá partnerství obohacují naši síť. V centru našich úvah stojí aktuální a budoucí požadavky našich zákazníků, kteří se mohou spolehnout na výkonnost společnosti GW.

the orange way of Sustainability
Chceme a potřebujeme udržitelný rozvoj, abychom prostřednictvím investic a inovací zajistili naši konkurenceschopnost. Současně máme na zřeteli naši vysokou odpovědnost v oblasti dopravy a logistiky, abychom rozvíjeli a používali udržitelné systémy podle nejnovějšího stavu techniky při současném ekonomickém využití zdrojů.
 
the orange way of Commitment
Náš nezaměnitelný profil společnosti je patrný uvnitř i navenek. Vysoká profesionalita se projevuje nadprůměrnou angažovaností, závazkem a respektem vůči zákazníkům a kolegům. Mimořádné ztotožnění díky loajalitě, připravenosti učit se a důvěře, která umožňuje špičkové výkony.

the orange way of Service Excellence
Naším cílem je nadšení zákazníků. Proto je základem naší každodenní práce vynikající kvalita služeb. Díky naprosto jednotné organizaci přesahující hranice jednotlivých zemí jsme k tomu vytvořili ty nejlepší předpoklady. Naši pracovníci přesvědčují svou kompetencí a zaměřením na řešení. Usilujeme o stálé zlepšování na všech místech a proaktivně tvoříme budoucnost.

Hodnoty společnosti GW ke stažení ve formátu PDF.

Energetickaá politika společnosti Gebrüder Weiss PDF.